تور مجازی

تماس با دانشگاه

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر 4 جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

کدپستی: 9453155111

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

پست الکترونیک: info@ub.ac.ir

کانال تلگرامی: https://t.me/universityofbojnord یا  @universityofbojnord