آیین نامه های اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی

الف-مقطع کارشناسي
 

ب-مقطع کارشناسي ارشد

ج- استعداد درخشان

د- شهريه

ه- نظام وظيفه
ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان (جدید)
آيين نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصيل ناشي از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي

و-ساير

گردش کار فراغت از تحصيل در اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه
مدارک مربوط به صدور گواهي موقت در کليه مقاطع
مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ريزنمرات رسمي فارسي در کليه مقاطع
مدارک لازم جهت صدور تاييديه و ريزنمرات براي مقاطع بالاتر
هزينه تحصيلي (آموزش رايگان) دانشجويان در مقاطع مختلف و سال‌هاي مختلف
آيين نامه صدور گواهي رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد