آیین نامه های آموزشی


الف-مقطع کارشناسي   آيين نامه آموزشي مقطع کارشناسي (براي ورودي‌هاي سال ۱۳۹۰ و پس از آن) آيين نامه آموزشي دوره¬هاي کارداني و کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) ابلاغي ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به انضمام دستورالعمل¬هاي اجرايي دانشگاه بجنورد ب-مقطع کارشناسي ارشد آيين نامه آموزشي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي‌هاي سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) آيين نامه آموزشي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته (براي ورودي‌هاي سال ۱۳۹۴ و پس از آن) آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي‏ارشد ناپيوسته ابلاغي ۱۰/۰۸/۱۳۹۴به انضمام دستورالعمل‏هاي اجرايي ج- استعداد درخشان آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته ) و کارشناسي ارشد آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد راهنماي اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دکتري آئين نامه اجرائي تحصيل همزمان دانشجويان استعداد درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي د- شهريه شهريه مهمان تکدرس شهريه دوره نوبت دوم ورودی¬های سال تحصيلی ۹۴-۹۵ شهريه دوره نوبت دوم ورودي ­های سال تحصيلی ۹۵-۹۶ ه- نظام وظيفه معافیت تحصیلی سنوات ارفاقی دانشجویان (جدید) ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان  (جدید) آيين نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصيل ناشي از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي و-ساير آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان آيين نامه برگزاری امتحانات ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮاﯾﺮانی آیین نامه های اداره دانش آموختگان گردش کار فراغت از تحصيل در اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه مدارک مربوط به صدور گواهي موقت در کليه مقاطع مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ريزنمرات رسمي فارسي در کليه مقاطع مدارک لازم جهت صدور تاييديه و ريزنمرات براي مقاطع بالاتر هزينه تحصيلي (آموزش رايگان) دانشجويان در مقاطع مختلف و سال‌هاي مختلف آيين نامه صدور گواهي رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد
الف-مقطع کارشناسي
 

ب-مقطع کارشناسي ارشد

ج- استعداد درخشان

د- شهريه

ه- نظام وظيفه
ضوابط و مقررات تحصیلی و شرایط خروج کشور معاونت وظیفه عمومی ویژه دانشجویان (جدید)
آيين نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصيل ناشي از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي

و-ساير

گردش کار فراغت از تحصيل در اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه
مدارک مربوط به صدور گواهي موقت در کليه مقاطع
مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ريزنمرات رسمي فارسي در کليه مقاطع
مدارک لازم جهت صدور تاييديه و ريزنمرات براي مقاطع بالاتر
هزينه تحصيلي (آموزش رايگان) دانشجويان در مقاطع مختلف و سال‌هاي مختلف
آيين نامه صدور گواهي رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها