فرایندها


 فرآيندهای آموزشی        کتابچه راهنمای فرآیندها و ثبت درخواست‌های آموزشی - ویژه دانشجو      حذف درس به دليل غيبت در جلسه امتحان      حذف درس تربيت بدني به دليل مشكل پزشكي حاد      حذف درس پس ازغيبت بيش از حد مجاز      درخواست اخذ درس مطالعه آزاد      درخواست مجوز ادامه تحصيل- مشروطي       درخواست مرخصي بااحتساب در سنوات  و  درخواست مرخصي بدون احتساب در سنوات      درخواست حذف اضطراري      درخواست حذف ترم      درخواست فارغ التحصيلي      درخواست تصويب موضوع پروژه كارشناسي      درخواست تمديد سنوات      درخواست اخذ معرفي نامه مهماني فرآيندهای تحصيلات تکميلی         درخواست تصويب پيشنهاده  (قالب فايل پيشنهاده را از   اينجا  دانلود نماييد.)      درخواست تصويب موضوع درس سمينار      درخواست مجوز دفاع فرآيند اخذ کارت دانشجويی- تغذيه         درخواست كارت دانشجويي- تغذيه

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها