مديرامور پژوهشی و فناوری


  سمت سازمانی:  مديرامور پژوهشی و فناوری نام و نام خانوادگی:  دكتر عبدالله خشنودی مدرک تحصیلی:  دكتري - اقتصاد شماره تماس مستقیم:  ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹ فکس:  ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹ پست الکترونیک:  @ub.ac.ir مکان اسقرار واحد:  ساختمان علوم انساني ۲ – مديريت امور پژوهشی و فناوري
 
سمت سازمانی: مديرامور پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی: دكتر عبدالله خشنودی
مدرک تحصیلی: دكتري - اقتصاد
شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
فکس: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
پست الکترونیک: @ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد: ساختمان علوم انساني ۲ – مديريت امور پژوهشی و فناوري

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها