نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

برگزاری جلسه بررسی شهر دوستدار سالمند استان

شناسه : 1574199

برگزاری جلسه بررسی شهر دوستدار سالمند استان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در راستای اجرای بند دوم مصوبات شورای سالمندان استان مورخ 1399/12/23 در خصوص شهر دوستدار سالمند، جلسه‌ای با حضور مدیرکل استانداری و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری بجنورد، اداره کل بهزیستی، اداره کل راه و شهرسازی روز شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر نعیمی، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، توضیحاتی پیرامون جلسه‌ای که پیشتر با حضور نمایندگان دانشکده‌های دانشگاه در خصوص بررسی ابعاد این طرح برگزار شده بود ، ارائه نمودند. سپس خانم دکتر رحمانی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد، ضمن اشاره به استانداردهای بین‌المللی و ابعاد هشت‌گانه مرتبط با شهر دوستدار سالمند به پژوهش‌هایی که از سال 2002 در زمینه شهر دوستدار سالمند انجام شده است و برخی اقدامات اجرایی در ایران اشاره نمودند.

اعضای جلسه نیز در خصوص ابعاد طرح و فعالیت‌های مرتبط که تا کنون توسط برخی دستگاه‌های متولی انجام شده است توضیحاتی ارائه نمودند. با عنایت به بستر زمینه‌های فضای کالبدی، سلامت و نیز حمایت‌های اجتماعی، تمرکز بر این شاخص‌ها مدنظر اکثر اعضای جلسه قرار گرفت.

در پایان مقرر گردید دانشگاه بجنورد، پروپوزالی را برای فاز مطالعاتی به کارگروه فرهنگی و اجتماعی ارائه نماید تا بحث تأمین اعتبار بخش مطالعاتی کار نیز محقق گردد.