فراخوان ثبت روایت‌های کرونایی دانشگاهیان

شناسه : 1486257

فراخوان ثبت روایت‌های کرونایی دانشگاهیان


به اطلاع دانشگاهیان می‌رساند نظر به ضرورت تهیه آرشیو جامعی از تجربیات کنشگران دانشگاهی اعم از استادان، دانشجویان، کارکنان، مدیران و پژوهشگران در شرایط پاندمی کرونا و ثبت و تحلیل این روایت‌ها، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد با یاری جمیع کنشگران مراکز آموزش عالی ایران چنین بانکی را ایجاد و در دسترس مدیران و پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه آموزش عالی، علم و فناوری قرار دهد.
به این منظور صفحه‌ای در سامانه مؤسسه به آدرس http://iscs.ac.ir راه‌اندازی شده است تا کنشگران مذکور روایت مواجهه و فعالیت خود در این ایام را در قالب نوشتار ثبت و در معرض بازدید و مطالعه علاقه‌مندان قرار دهند.

 همچنین برای ثبت روایت‌های صوتی و تصویری نیز ایمیلی به آدرس ( revayat@iscs.ac.ir ) در نظر گرفته شده است که پس از تأیید روایت‌ها در سامانه مؤسسه ثبت خواهند شد.
روایت‌های منتخب در قالب کتاب و سمیناری ویژه نیز عرضه خواهند شد. همچنین به پنج روایت برتر هدایایی اهدا خواهد شد.