فراخوان جذب امریه اداره کل پدافند غیرعامل

شناسه : 1538478

فراخوان جذب امریه اداره کل پدافند غیرعامل


اداره کل پدافند غیرعامل در نظر دارد در راستای تکمیل ظرفیت کارکنان وظیفه خود نسبت به شناسایی و جذب تعداد دو نفر از مشمولین واجد شرایط ذکر شده در فایل زیر اقدام نماید.

دانلود فایل