نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

کسب جایزه پژوهشگر جوان توسط دکتر امین جاجرمی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه بجنورد

شناسه : 1575274

کسب جایزه پژوهشگر جوان توسط دکتر امین جاجرمی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر امین جاجرمی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق دانشگاه  در سال 2020 موفق به کسب جایزه‌ی پژوهشگر جوان از مجله‌ی مدلسازی رایانه‌ای در مهندسی و علوم گردید.

CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences

https://www.techscience.com/journal/CMES

 

این مجله دارای نمایه‌ی معتبر جی-سی-آر بوده و در کشور آمریکا چاپ می‌شود.

 

گفتنی است، برای دریافت این جایزه، 40 نامزد توسط اعضای کمیته‌ی جایزه انتخاب که از بین 40 نامزد، 3 نفر موفق به دریافت این جایزه می‌گردند. https://www.techscience.com/CMES/info_item/7

 

طبق اطلاع رسانی در سایت مجله (https://www.techscience.com/CMES/info_item/6)، این جایزه شامل 1000 دلار آمریکا وجه نقد، یک لوح تقدیر، و یک گواهی نامه است که در کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی تجربی و محاسباتی در سال 2021 به برندگان اهدا می شود.

2021 International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES)